Dokumente zur Veröffentlichung

  • die Ausarbeitung des Plans bekannt geben Plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s rizikom výskytu ochorenia COVID-19 v zariadení sociálnych služieb (PDF, slowakisch)