Ďakujeme

Finančné a materiálne zabezpečenie našej doterajšej činnosti bolo možné predovšetkým vďaka podpore z nasledujúcich zdrojov:

 • mesto Košice kosicelogo
 • VUC Košického samosprávneho kraja vuclogo
 • platby klientov
 • CZ ECAV Košice
 • CZ ECAV Košice-Terasa
 • Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
 • Bratská jednota baptistov
 • milodary
 • MČ Košice – Vyšné Opátske
 • spoločnosť 247.sk, s.r.o. 247logo
 • equlibriajpg
 • orangejpg
 • iné

Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí  podporujú našu prácu prostredníctvom darovania 2% zo svojich daní.