Darujte 2%

Dobrý deň,
obraciame sa na Vás s prosbou o podporu našej organizácie prostredníctvom „darovania“ podielu Vašej dane.
Pokiaľ ste zamestnancom a ročné zúčtovanie Vám vykonal zamestnávateľ, potom 2 % z Vašej dane za rok 2020 môžete poukázať prostredníctvom vyplnenia príslušných tlačív a ich doručenia najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie na príslušný daňový úrad.

Vopred Vám ďakujeme za Vašu podporu našej ďalšej činnosti.

S úctou,
MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD.
štatutárna zástupkyňa Cesty nádeje

Vyhlásenie k 2 %: 2020_Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby (PDF dokument)
Potvrdenie o zaplatení dane – poskytne na požiadanie Váš zamestnávateľ

Celý postup krokov nájdete tu: https://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-na-poukazanie-2-pre-zamestnancov/