Documents for publication

  • announce the elaboration of the plan Plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s rizikom výskytu ochorenia COVID-19 v zariadení sociálnych služieb (PDF, slovak)