Kontakt

E-maildiakonia@ecavke.sk
Kancelária – Zvonárska 23, 040 01 Košice 055 62 51 521
Diakonické centrum – Urbánkova 1, 040 01 Košice0902 288 770
Zuzana Katreniaková (štatutárny zástupca)0910 950 930
Mária Bondrová (koordinátor opatrovateľskej služby)0910 950 920
Daniela Hládeková (koordinátor činností)0910 950 980

Ak chcete finančne podporiť službu Cesty nádeje, môžete tak urobiť na bankovom účte: SK60 7500 0000 0040 0814 6248.