Kto sme?

Zborová diakonia cirkevného zboru ECAV Košice „CESTA NÁDEJE“ (ZbD) zabezpečuje aposkytuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú, duševnú a telesnú službu a materiálnu pomoc tým, ktorí túto službu apomoc potrebujú, najmä osamelým, starým, dlhodobo chorým, či inak postihnutým ľuďom. Pôsobnosť organizácie je na celom území mesta Košice.

Výročné správy

Riadiaci výbor

Vedúca zborovej diakonieMUDr. Zuzana Katreniaková, PhD.
Duchovný CZ ECAV KošiceMgr. Samuel Linkesch
Člen presbyterstva CZ ECAVIng. Bohumil Mazák
Člen presbyterstva CZ ECAVAnna Ruszová
Členka ZbDJUDr. Daniela Hládeková

Dokumenty na zverejnenie

2021

2020

2019