Kto sme?

Zborová diakonia cirkevného zboru ECAV Košice „CESTA NÁDEJE” (ZbD) zabezpečuje aposkytuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú, duševnú a telesnú službu a materiálnu pomoc tým, ktorí túto službu apomoc potrebujú, najmä osamelým, starým, dlhodobo chorým, či inak postihnutým ľuďom. Pôsobnosť organizácie je na celom území mesta Košice.

Riadiaci výbor

vedúca zborovej diakonieMUDr. Zuzana Katreniaková, PhD.
duchovný CZ ECAV KošiceMgr. Samuel Linkesch
člen presbyterstva CZ ECAVIng. Bohumil Mazák
vedúca Opatrovateľskej službyAnna Ruszová
členka ZbDJUDr. Daniela Hládeková

Finančná podpora Diakonie Cesta nádeje

Ak chcete finančne podporiť službu Cesty nádeje, môžete tak urobiť na bankovom účte:
SK60 7500 0000 0040 0814 6248

(PDF) Základné informácie o diakonii a dennom stacionári v tlačovej podobe