Kto sme?

Zborová diakonia cirkevného zboru ECAV Košice „CESTA NÁDEJE“ (ZbD) zabezpečuje aposkytuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú, duševnú a telesnú službu a materiálnu pomoc tým, ktorí túto službu apomoc potrebujú, najmä osamelým, starým, dlhodobo chorým, či inak postihnutým ľuďom. Pôsobnosť organizácie je na celom území mesta Košice.

Výročné správy

Riadiaci výbor

Vedúca zborovej diakonie MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD.
Duchovný CZ ECAV Košice Mgr. Samuel Linkesch
Člen presbyterstva CZ ECAV Ing. Bohumil Mazák
Člen presbyterstva CZ ECAV Anna Ruszová
Členka ZbD JUDr. Daniela Hládeková

Dokumenty na zverejnenie

2023

2022

2021

2020

2019