Zoznam projektov

Názov projektu: Dostatok opatrovateľských služieb pre každého (DOSAH)
Cieľ projektu: Poskytovanie opatrovateľskej služby v terénnej forme
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01
Číslo zmluvy: I312041S66501
Výška NFP: 136 800,00 €
Trvanie projektu: 06/2019 – 05/2021
Miesto realizácie: Okres Košice I, II, III, IV, Košice – okolie
Cieľové skupiny:
  • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby
  • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore
Kontaktná osoba: Zuzana Katreniaková, 0910 950 930, diakonia@ecavke.sk
www.ia.gov.sk esf.gov.sk www.employment.gov.sk