Podpora

Ak chcete finančne podporiť službu Cesty nádeje, môžete tak urobiť na bankovom účte: SK60 7500 0000 0040 0814 6248.

Darujte 2%

Pokiaľ ste zamestnancom a ročné zúčtovanie Vám vykonal zamestnávateľ, potom 2 % z Vašej dane za rok 2021 môžete poukázať prostredníctvom vyplnenia príslušných tlačív a ich doručenia najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie na príslušný daňový úrad.

Vopred Vám ďakujeme za Vašu podporu našej ďalšej činnosti.

Vyhlásenie k 2 %: Vyhlásenie o poukazaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (PDF dokument)
Potvrdenie o zaplatení dane – poskytne na požiadanie Váš zamestnávateľ

Celý postup krokov nájdete tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-na-poukazanie-2-pre-zamestnancov/

Ďakujeme

Finančné a materiálne zabezpečenie našej doterajšej činnosti bolo možné vďaka podpore z nasledujúcich zdrojov:

 • mesto Košice kosicelogo
 • Košický samosprávny kraj vuclogo
 • IA MPSVaR SR
 • MPSVaR SR
 • platby klientov
 • CZ ECAV Košice
 • CZ ECAV Košice-Terasa
 • Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
 • Bratská jednota baptistov
 • milodary
 • MČ Košice – Vyšné Opátske
 • spoločnosť 247.sk, s.r.o. 247logo
 • equlibriajpg
 • orangejpg