Podpora

Ak chcete finančne podporiť službu Cesty nádeje, môžete tak urobiť na bankovom účte: SK60 7500 0000 0040 0814 6248.

Darujte 2%

Pokiaľ ste zamestnancom a ročné zúčtovanie Vám vykonal zamestnávateľ, potom 2 % z Vašej dane za rok 2023 môžete poukázať prostredníctvom vyplnenia príslušných tlačív a ich doručenia najneskôr do 30. apríla 2024 na príslušný daňový úrad.

Vopred Vám ďakujeme za Vašu podporu našej ďalšej činnosti.

Vyhlásenie k 2 %:

Vyhlásenie o poukazaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (PDF dokument)

Potvrdenie o zaplatení dane: poskytne na požiadanie Váš zamestnávateľ

Ďakujeme

Finančné a materiálne zabezpečenie našej doterajšej činnosti bolo možné vďaka podpore od individuálnych darcov a z nasledujúcich zdrojov: