Poradenská služba

PhDr. Ľubica Šťastná
V pondelok od 16.00 do 18.00 hod. na základe dohody (kontakt: 0907/354317).
Poradenstvo je zamerané na:

  • problémy s deťmi – správanie, problémy s učením
  • problémy súvisiace s prácou – hľadanie zamestnania, konflikty na pracovisku, dlhodobá nezamestnanosť
  • riešenie konfliktov a rôznych situácií v rodine
  • zvládanie stresu a krízových životných situácií – ťažké ochorenie alebo strata partnera, strata zamestnania
  • zvládanie samoty a pocitu opustenosti
  • psychoterapia

Duchovné poradenstvo
Mgr. Samuel Linkesch, farár, člen riadiaceho výboru zborovej diakonie Cesta nádeje